Organisering


Gennem forløbene med bøgerne veksles der løbende mellem forskellige arbejdsformer. Klassen opdeles i en række basisteam, hvert på seks medlemmer. Disse team er ikke fastlåste, men dynamiske team. Det betyder, at eleverne ikke hele tiden skal være sammen i dette team, men at teamet indimellem splittes op i mindre enheder – og andre gange slås sammen i større, afhængigt at den enkelte opgave. Derfor veksler arbejdet gennem hele forløbet mellem disse arbejdsformer, hvor vi har lånt betegnelser fra musikkens verden: Tutti (klasseundervisning), band (basisteam på seks medlemmer), trio (tremandsteam), duo (makkerpar) og solo (selvstændigt arbejde). For at eleverne hele tiden er klar over denne skelnen, optræder ved alle opgaver ikoner, der signalerer arbejdsformen.


Der veksles således i hele forløbet mellem elevernes samarbejde i mindre enheder og samlet klasseundervisning, hvor læreren præsenterer nyt stof, underviser eksplicit, instruerer og modellerer – og ikke mindst følger op efter aktiviteterne i de mindre enheder. I CL er alle elever aktive, men at være aktiv er ikke nødvendigvis lig med øget læring. Derfor er den nævnte vekselvirkning mellem lærerens undervisning/opfølgning og elevernes aktiviteter i teamene helt fundamental.

SOLO


DUO


TRIO


BAND


TUTTI